Geodetické práce - Ing. Jan Koukl
1

Tak různě

Pár informací co se jinam nevešlo.

Geodézie a katastr

  • Česká komora zeměměřičů - samosprávná stavovská organizace autorizovaných zeměměřických inženýrů (AZI)
  • Terminologický slovník - obsahující přes 3500 pojmů
  • Nahlížení do katastru - volně dostupné informace z katastru nemovitostí
  • BODOVÁ POLE - databáze bodových polí - polohových, výškových, tíhových
  • Geoportál - komplexní nástroj pro poskytování geodet v ČR, provoz zajišťuje Zeměměřický úřad
  • ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální
  • CZEPOS - informace o České permanentní síti pro určování polohy
  • Trimble VRS Now - síť referenčních stanic od firmy Trimble - umožňuje stejně jako CZEPOS určení polohy na celém území ČR
  • Formuláře ČÚZK - vklady, záznamy, ...

Informace ze státní správy

Vzpomínáte?

Podklady ke zkouškám na ÚOZI

Odpovědi byly zpracovány v roce 2005 a je tedy nutné k nim přistupovat s rezervou. Otázky vypracovali Ing. Michal Novák a Ing. Jan Koukl