Geodetické práce - Ing. Jan Koukl
1

Reference

Zde najdete rozsáhlý přehled akcí, na kterých jsem zanechal své stopy.

D1 0136 Říkovice - Přerov

D1 0136 Říkovice - Přerov

 01.04.2023
Jedná se o novostavbu čtyřpruhové směrově rozdělené dálnice, kategorie D26,5/120, v délce 10,10 km. Stavba navazuje na dokončený úsek D1 0135 v prostoru mezi obcemi Říkovice a Horní

Rekonstrukce mostu Klášter - Hradiště nad Jizerou

Rekonstrukce mostu Klášter - Hradiště nad Jizerou

 01.12.2022
Rekonstrukce mostu ev.č.268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou na silnici II/268 Klášter-Hradiště n.J. Most byl kompletně zdemolován a nově vystavěn.  Most z ko

D48 Frýdek-Místek obchvat

D48 Frýdek-Místek obchvat

 01.11.2022
Stavba je druhou částí obchvatu Frýdku-Místku, který řeší vybudování kapacitního obchvatu města, s hlavním cílem odlehčit centru města od tranzitní dopravy. Celý obchvat města F

Rekonstrukce mostů Luka nad Jihlavou

Rekonstrukce mostů Luka nad Jihlavou

 01.08.2022
II/404 Luka nad Jihlavou průtah + mosty ev. č. 404-004 a 404-005 Realizace - 08/2022 - 12/2022 Rozsah prací - kompletní geodetické práce ve spolupráci s firmou 

Oprava dálničního přivadeče Jihlava

Oprava dálničního přivadeče Jihlava

 01.03.2022
Na 5,6 kilometru silničního přivaděče z Jihlavy k dálnici D1 bude proveden nový povrch, odvodnění, svodidla, kabeláže a navazujících komunikací. Souč

Zatěžkávací zkouška estakády D35 Opatovice

Zatěžkávací zkouška estakády D35 Opatovice

 23.10.2021
Zatěžkávací zkouška kilometr dlouhé estakády, přes zátopové území Labe. Jednotlivé jízdní pruhy byly po 3 dny střídavě zatěžovány vozidly o celkové váze 350 tun. Real

Zatěžkávací zkouška Čelákovice

Zatěžkávací zkouška Čelákovice

 05.09.2021
Zatěžkávací zkouška na novém mostě přes Labe na trati Lysá nad Labem - Čelákovice. Celková hmotnost při zatěžování dosáhla výše 600 tun. Realizace - 09/2021 Rozs

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu

 01.07.2021
Přes 4 km dlouhá a zcela nová komunikace, díky níž došlo k propojení silnice I/38 na severním okraji města se silnicí I/34 na východním okraji a tím páde

Lukavec – obchvat

Lukavec – obchvat

 01.03.2021
Obchvat městysu Lukavec je další etapou modernizace silnice II/128 vedoucí z Čáslavska, přes Pacov, Jindřichův Hradec, Novou Bystřici až ke státní hranici s Rakouskem.  Obchvat o celk

D1 Modernizace – úsek 11

D1 Modernizace – úsek 11

 01.09.2019
Předmětná stavba řešila modernizaci dálnice D1od km 82,420 do km 91,240. Stavba začínala cca 400 m za MÚK Koberovice a končila cca 200 m za MÚK Humpolec. Došlo k rozšíření z kategor